Sakarya Psikolog, Sakarya Psikoloji, online terapi

YOLUNDA GİTMEYEN İLİŞKİLERDE “İŞE YARAMAYAN” ÖZELLİKLERE DAİR 8 GERÇEK

Yolunda gitmeyen ilişkilerde "işe yaramayan" özelliklere dair 8 gerçeği sizler için hazırladık.

Aşağıda üzerinde duracağımız maddeler , ilişkilerde çatışma çözülmeye çalışıldığında görülen ve “işlevsiz” olarak ele alabileceğimiz özellikler, yani boşanmanın ve/veya süregelen çift mutsuzluğunun sekiz yordayıcısıdır. Bu yordayıcılar John ve Julie Gottman tarafından yapılan 30 yılı aşkın  boylamsal araştırmalar sonucunda keşfedilmiştir.


1) Pozitiflikten Daha Çok Negatiflik


Tartışmalar sırasından istikrarlı ilişkilerdeki pozitif etkileşimin negatif etkileşime oranı 5’e 1’dir. Aslında anlaşmazlıkların çözülmesi sırasında ve günlük etkileşimde pozitif duygunun varlığı kritiktir. Bununla birlikte, pozitifliğin ve negatifliğin gerekli olduğu bu denge kuramı aynı zamanda sağlıklı ilişkilerde negatifliğin önemli olduğunu belirtmektedir.


2) Negatif Duygunun Artışı: “Mahşerin Dört Atlısı”


Eleştiri, Savunma,Aşağılama ve Duvar Örme ilişki çatışmalarında işlevsizdir. Bu davranışlar, işe yaramayan etkileşim örüntüsü olan negatifliğin artışındaki  nedenlerin önemi bir parçasıdır. Yapılan çalışmalarda boşanmayı yordayan şey, negatifliğin artışıdır.


3) Duygusal Kopukluk ve Geri Çekilme


Çatışma sırasında hem artan negatif duygunun eksikliği hem de herhangi bir pozitif duygunun yokluğu bir başka işlevsiz örüntü olarak yapılan araştırmada vurgulanmaktadır. Şefkatin, espri anlayışının, soru sormanın, ilginin, desteğin ve empatinin belirgin eksikliği görülmüştür.


4) Onarma Girişimlerinin Başarısızlığı


İlişkilerde pişmanlık yaratan olayların yaşanması kaçınılmazdır, pişmanlık sadece sürecin bir parçasıdır. Çiftlerin bu kaçınılmaz kavgaları ve yanlış anlaşılma anlarını, incinen duyguları düzenleme ve ilişkiyi onarabilme becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir.


5) Negatif Duygunun Baskın Gelmesi


Negatif duygulanımın baskın gelmesi bireylerin ilişkileri ve birbirleri hakkındaki negatif atıflar geliştirmesiyle ilgilidir. Sorunlu ilişkiler üzerinde yapılan çalışmalarda kişiler, tüm negatif özellikleri partnerlerine atfetmektedir.


6) Dikkati ve Fizyolojik Uyarılmayı Devam Ettirme


Fizyolojik uyarılma, genellikle partnerin sorunları ileri sürme şeklinden bunalmış olan bireyin duygulanımına eşlik eder. Bu insanların kaçmak ya da kavga çıkarmak istemesine yol açar.

 

7) Kronik Olarak Dağınık Fizyolojik Uyarılma


Fizyolojik uyarılma ilişki çatışmasına eşlik ettiğinde, kişinin bilgi alma kabiliyetinde azalma, eleştiriye karşı duyarlılıkta aşırı artış, problem çözme yaratıcılığında düşüş ; dinleme ve empati kurmada azalma gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.


8) Erkeklerin Kadınlardan Gelen Etkiyi Kabul Etme Başarısızlığı


Bu durum kendini iki farklı şekilde gösterebilir.

  • Erkeğin duygusal kopukluğu bunun sonucunda iki taraflı duygusal kopukluk haline gelir.
  • Partnerinin düşük yoğunluktaki negatif duygulanımına karşılık (şikayet etme vb.) erkekte olumsuz duygulanımın artışı (saldırganlık,küçümseme vb.)

KAYNAKÇA

Gottman, J.M. (1979). Relationship interaction: Empirical investigations: New York: Academic Press.

Gottman, J.M. (1990). How marriages change. In G.R.Patterson (Ed.), Depression and aggression in family interaction. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bizi Arayın
Sohbete başla.
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?